Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze

ISSN 1899-5489

Tematyka:
Kwartalnik „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” jest to czasopismo o charakterze naukowo-technicznym, obejmującym swoim zakresem tematycznym: transport taśmowy, dźwignice i podnośniki, pojazdy, przenośniki zgrzebłowe, kubełkowe, rurowe oraz maszyny robocze współpracujące w ramach systemów transportowych jak i urządzenia pomocnicze, do których należą między innymi napędy, systemy sterowania czy materiały eksploatacyjne. Czasopismo jest źródłem fachowej wiedzy oraz forum wymiany doświadczeń technicznych zarówno dla praktyków z przemysłu jak i pracowników naukowo-badawczych.

Odbiorcy (grupa docelowa):
Jest to duża grupa obejmująca zarówno pracowników biur projektowych jak i firm dystrybucyjnych producentów urządzeń transportowych, maszyn roboczych oraz ich elementów. Bezpośrednimi odbiorcami są pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, technolodzy, kadra zarządzająca - decyzyjna z przedsiębiorstw reprezentujących różne gałęzie przemysłu takie jak: górnictwo, energetyka, hutnictwo, przemysł maszynowy, stoczniowy przetwórczy a także przedstawiciele uczelni, instytutów naukowo - badawczych i studenci.

Promocja:
Uczestniczymy w najważniejszych imprezach branżowych takich jak: targi, sympozja, konferencje, seminaria, często sprawując patronat medialny.

Dystrybucja:
- kolportaż podczas imprez branżowych takich jak: targi, sympozja, konferencje czy seminaria
- prenumerata w redakcji
- prenumerata u kolporterów: RUCH S.A., KOLPORTER S.A., GARMOND PRESS S.A. i SIGMA-NOT Sp. z o.o.