Partnerzy

Współpracujemy z wieloma firmami przemysłowymi, handlowymi a także biurami projektów, uczelniami technicznymi i instytutami badawczymi. Bierzemy udział w wielu targach i konferencjach branżowych, często w charakterze patrona medialnego.