O wydawnictwie

Wydawnictwo HMR-TRANS Sp. z o.o. z Wrocławia w drugiej połowie 2008 roku rozpoczęło wydawanie dwóch kwartalników naukowo-technicznych: "Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze" oraz "Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych".

więcej

Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze

„Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” jest to czasopismo o charakterze naukowo-technicznym, obejmującym swoim zakresem tematycznym: transport taśmowy, dźwignice i podnośniki, pojazdy, przenośniki zgrzebłowe, kubełkowe, rurowe oraz...

Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych

Jest to czasopismo poświęcone technologiom łączenia nierozłącznego i procesom pokrewnym, tj. spawaniu, zgrzewaniu, klejeniu metali i tworzyw, napylaniu i napawaniu regeneracyjnym, lutowaniu metali i kompozytów, cięciu termicznym, technikom...